HE | EN
 

מהי הסדרת מונה נטו?

ראשי >"מערכות לצריכה עצמית"
רשות החשמל יצאה בהסדרה חדשה "מונה נטו" אשר מאפשרת לכל ארגון עסקי או פרטי בעל מבנה עם גג גדול וצריכת חשמל גבוהה לייצר לעצמו את החשמל באמצעות אנרגיה סולארית, ובכך להקטין משמעותית (או להפסיק לחלוטין) את התשלום לחברת החשמל.

חשוב שתדעו: בתחום האנרגיה הסולארית כל הקודם זוכה!
הסדרת מונה נטו פותחת חלון הזדמנויות מוגבל בכמות וזמן.
מומלץ לפעול ללא דיחוי להוצאת היתר הבניה ורישום למכסה.

להקמת מערכת סולארית עד 50 קילו וואט מותקן (שווה ערך לגג עד 600 מ"ר) אין צורך בהיתר בנייה!

צבירת "קרדיט" במצד של עודף ייצור חשמל
כאשר המערכת הסולרית מייצרת חשמל מעבר לצריכה (למשל בסופי שבוע או בחגים, או כאשר הצריכה בפועל נמוכה מהייצור), החשמל העודף מוזרם לרשת ונשמר בקרדיט כספי החשבון החשמל. הלקוח צובר קרדיט כספי עד לשנתיים לפי מחיר החשמל במועד הזרמה לרשת.
צוות שלנו מתכנן את המערכת כך שלא תייצר חשמל יותר ממה שאתם צורכים, כדי למזער את "הקרדיט"!

"קיזוז"
צריכת חשמל בשעות בהן המערכת הסולארית אינה עובדת (למשל בשעות הלילה או בימי החורף) מתקזזת מה"קרדיט" שנצבר ברשת לפי מחיר החשמל במועד הצריכה.