HE | EN
 

מערכות ללא חיבור חשמל

ראשי >מערכות ללא חיבור לרשת חשמל
בדומה למערכות הסולאריות המוכרות ליצור חשמל, המותקנות על גגות ובאתרים שונים ברחבי הארץ, גם המערכות העצמאיות מפיקות חשמל מאור השמש.השוני המרכזי בין המערכות המוכרות לבין העצמאיות הוא בכך שהמערכות העצמאיות אינן מחוברות לרשת החשמל.
מערכת סולארית עצמאית אוגרת את החשמל המיוצר באמצעות הקולטים לתוך מצברים. החשמל הנאגר במצברים משמש באופן שוטף עבור הצרכנים בעת הצורך ולא רק בעת שהשמש זורחת, לרבות בשעות הלילה ובעת עננות.

יתרונה הגדול של המערכת העצמאית הוא בכך שהיא אינה תלויה בקיומה של תשתית חשמל ויכולה לפעול בכל מקום ובכל סביבה שחשופה לאור השמש.

תכנון מערכת סולארית עצמאית
תכנון המערכת העצמאית הוא קריטי ונדרשת תשומת לב רבה ביחד עם ניסיון וידע רבים על מנת לבצע תכנון נכון נכון של המערכת.
תכנון נכון צריך לקחת בחשבון את מגוון השימושים והצרכנים, את שעות ההפעלה ושיגרת השימוש וכן כיצד אלו מושפעים מעונות השנה.
בתכנון נכון צריך לוודא שהמערכת תספיק לכל השימושים הנדרשים, מבלי לרוקן את המצברים עד הסוף. מאידך צריך להמנע מתכנון מופרז שכן רכיבי המערכת הם יקרים למדי ותכנון מופרז יגרום ליקור משמעותי של ההשקעה.
התכנון צריך לשלב בצורה אופטימלית בין הספק הקולטים, הספק הממיר וקיבולת האגירה של המצברים.

במקרים מסוימים יכלול התכנון שילוב של גנרטור או מקור אספקת חשמל חלופי אחר לשעות קיצון. למשל בימי סגריר או זמנים בהם נעשה שימוש חריג בחשמל. בדרך כלל אין טעם לתכנן את המערכת לפי מצבי הקיצון כיוון שאלו מתרחשים בתדירות נמוכה ביותר וישפיעו על התכנון בצורה קיצונית כך שההשקעה עלולה להתייקר באופן מאוד משמעותי.


פביאן את אדריאן אנרגיה מתחדשת מספקת ומתקינה מערכות חשמל סולאריות עצמאיות למיגוון שימושים בארץ ובחו"ל.
תוך שימוש בציוד הנחשב בעולם ותכנון אופטימלי ע"י מהנדסי החברה.